top of page

Szoftvertesztelés

Az ergonómiai és funkcionális szoftvertesztelés szükségességének számtalan bizonyítéka közül a legfontosabbak:

 • Az alkalmazások tesztelése rendkívül fontos lépés az alkalmazások bevezethetőségének, a biztonságos működés vizsgálatának szempontjából.

 • Funkcionális követelményeknek való megfelelés ellenőrzése elengedhetetlen a szoftver értékesítését megelőzően.

 • A szoftver-ergonómiai ellenőrzés a felhasználók és a munkafeladat által támasztott követelményeknek való megfelelést vizsgálja.

A IREKI Nonprofit Kft. által biztosított szoftvertesztelés jellemzői:

 • A tesztelést jól képzett szakemberekből álló, erre a területre szakosodott független szervezet végzi.

 • A funkcionális követelményeknek való megfelelés ellenőrzése:

  • A tesztelési folyamat szabályozott, a minőségi rendszer ISO 9001 szerint.

  • Az alkalmazott tesztelési módszertan megfelel a vonatkozó szabványnak (MSZ ISO/IEC 9126 Informatika. Szoftvertermékek értékelése. Minőségi jellemzők és használatuk irányelvei.).

 • Szoftver-ergonómiai szempontok vizsgálata (Követelmény: Az egészségügyi miniszter 50/1999. (XI.3.) EüM Rendelete a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményei)

 • A felhasználók nagyobb megelégedettségét szolgálja azzal, hogy javítja a használhatóság, így a hatékonyság paramétereit is, ami a munkateljesítmény növekedését eredményezi.

bottom of page